Elektrotehnički fakultet, 07.11.2019

Termin konsultacijaKonsultacije za zavrsni ispit, osim u petak, odrzace se i u ponedeljak, 11.11.2019. u lab za ees sa pocetkom u 13.30h.

Broj posjeta : 198