Elektrotehnički fakultet, 14.01.2020

Termin ispitaIspit će se održati u ponedjeljak, 20.01.2020. godine, u sali L1, prema sledećem rasporedu:

- studenti sa neparnim brojem indeksa u 13:15 časova,

- studenti sa parnim brojem indeksa u 14 časova.

Broj posjeta : 189