Elektrotehnički fakultet, 27.02.2018

Treći termin računskih vježbiU prilogu su zadaci za treći termin računskih vježbi. Obratiti pažnju da u objavljenim materijalima, ukoliko nije drugačije specificirano, u(t) ili h(t) označavaju jediničnu step (Hevisajdovu) funkciju. U zadacima u kojima se pojavljuje impulsni odziv, isti će biti uvijek označavan sa h(t) i u tom kontekstu ćemo, da ne bi došlo do zabune, Hevisajdovu funkciju označavati sa u(t).

Dokumenti