Elektrotehnički fakultet, 20.03.2019

Postavka drugog domaćeg zadatkaU prilogu je postavka drugog domaćeg zadatka. Izrade se predaju u terminu I kolokvijuma, ili u terminu računskih vježbi, u utorak, 2. aprila 2018. godine. Naknadno predate izrade neće biti vrednovane.

Zadaci koji se pojavljuju u domaćim zadacima predstavljaju pripremu za kolokvijum.

Dokumenti