Elektrotehnički fakultet

Termin prvog kolokvijuma




Prvi kolokvijum iz predmeta Signali i sistemi održaće se u utorak, 6. aprila 2021. godine sa početkom u 13h, u amfiteatru 106.

Studenti su u obavezi da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera za prevenciju širenja virusa COVID-19.

Broj posjeta : 210