Elektrotehnički fakultet

Grupne konstultacije
Grupne konsultacije iz predmeta Signali i sistemi održaće se u petak, 14. maja 2021. godine sa početkom u 17h, preko linka dostupnog u sklopu ETF-OL platforme.

Broj posjeta : 89