Elektrotehnički fakultet

Dodatni termin u septembarskom ispitnom roku
Na zahtjev studenata, uz saglasnost Prodekana za nastavu i predmetnih nastavnika, ogranizuje se treći termin polaganja provjera znanja iz predmeta Signali i sistemi. Polaganje se odobrava zato što studenti u dva postojeća termina nijesu bili u mogućnosti da polažu sve tri glavne provjere znanja iz ovog predmeta (dva kolokvijuma i ispit).

Dodatni termin se zakazuje za 21. septembar 2021. godine sa početkom u 10h, u računarskoj sali L2.

Broj posjeta : 79