Elektrotehnički fakultet

Obavještenje u vezi nastave predvidjene za 4. decembar
U srijedu, 4. decembra, neće biti nastave i vježbi iz predmeta Programiranje 1.

Broj posjeta : 182