Elektrotehnički fakultet

Online nastava - 9. mart 2021. godine
Nastava iz predmeta Baze podataka (napredni kurs) održaće se u utorak, 9. marta 2021. godine sa početkom u 16:40h, preko ETF-OL sistema.

Broj posjeta : 88