Elektrotehnički fakultet

Termin kolokvijuma
Kolokvijum iz predmeta Baze podataka (napredni kurs) održaće se u utorak, 20. aprila 2021. godine, uživo. Rapored polaganja i tačni termini grupa će biti naknadno objavljeni.

Broj posjeta : 129