Elektrotehnički fakultet

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma
Kolokvijum iz predmeta Baze podataka (napredni kurs) održaće se u utorak, 20. aprila 2021. godine, prema priloženom rasporedu grupa.

Dokumenti

Broj posjeta : 135