Elektrotehnički fakultet

Raspored polaganja završnog ispita
Završni ispit iz predmeta Baze podataka (napredni kurs) održaće se u ponedjeljak, 28. juna 2021. godine sa početkom u 14h, u računarskoj sali L1, prema rasporedu polaganja koji je objavljen na DL platformi.

Na DL platformi je dostupan i pregled do sada ostvarenih poena.

Broj posjeta : 115