Elektrotehnički fakultet

Online nastava i registracija
Online predavanja i vježbe iz predmeta Baze podataka (napredni kurs) održaće se u utorak, 31. marta 2020. godine sa početkom u 14:15 časova, na platformi ETF-a za učenje na daljinu. Da bi pratili nastavu, neophodno je da se registrujete na sajtu: http://bp.etf.ac.me/ol. Vaš nalog je trajan, tako da će se koristiti i za naredne termine predavanja i vježbi.

Proces registracije i aktivacije naloga obavite što prije. Nakon toga se prijavite na sistem (isti link: http://bp.etf.ac.me/ol) i dobićete ostale informacije o nastavi. I dalje ćemo koristiti aplikaciju Zoom, ali će pristup ići preko ETF platforme za učenje na daljinu.

Obratite pažnju da je za registraciju neophodno da koristite gmail ili neki od drugih sistema koji podržava ucg.ac.me i ac.me domene. Tako će, na primjer, postojati problem sa yahoo adresama.

Na zahtjev studenata, biće vrednovana aktivnost na nastavi, kroz izradu kratkih moodle pitalica, koje će biti aktivne isključivo u kratkim terminima koji će biti poznati tokom nastave, i biće u neposrednoj vezi sa gradivom sa nastave.

Broj posjeta : 420