Elektrotehnički fakultet

Online nastava
Online astava iz predmeta Baze podataka (napredni kurs) održaće se u utorak, 5. maja 2020. godine sa početkom u 15:15h, preko ETF platforme za učenje na daljinu (https://bp.etf.ac.me/ol/).

Broj posjeta : 162