Elektrotehnički fakultet

Online predavanja i prijava za popravni kolokvijum
Posljednja online predavanja održaće se u subotu, 6. juna 2020. godine sa početkom u 15:15h, preko ETF platforme za učenje na daljinu. U ovom terminu će biti dogovoren i termin popravnog kolokvijuma.

Broj posjeta : 202