Elektrotehnički fakultet

Rezultati ispita sa predlogom ocjena
Pregled bodovnog stanja sa predlogom ocjena dostupan je na Moodle portalu predmeta.

Broj posjeta : 263