Elektrotehnički fakultet

Izmjene termina ispita u septembarskom ispitnom roku
Provjere znanja u prvom terminu septembarskog ispitnog roka, iz predmeta Baze podataka (napredni kurs), održaće se u subotu, 5. septembra 2020. godine sa početkom u 12h, u računarskoj sali L3.

Broj posjeta : 135