Elektrotehnički fakultet, 01.04.2020

Računske vježbe 2.04.Vježbe će se održati preko Zoom platforme, na linku:

https://us04web.zoom.us/j/3023658251

Broj posjeta : 40