Elektrotehnički fakultet

Nastava na daljinu
Nastava će se održavati ponedjeljkom počevši od 15.2.2021. godine prema rasporedu izvođenja nastave. Online nastava će biti držana preko platforme ETF-OL za učenje na daljinu.

Da bi pratili nastavu, neophodno je da se registrujete na sajtu: https://bp.etf.ac.me/ol. Ukoliko već imate nalog na ovoj platformi nema potrebe za novom registracijom, na vašoj početnoj stranici su informacije o terminu nastave. Vaš nalog je trajan, tako da će se koristiti i za naredne termine nastave. Proces registracije i aktivacije naloga obavite što prije. Nakon toga se prijavite na sistem https://bp.etf.ac.me/ol i dobićete ostale informacije o nastavi.

Povedite računa da podaci koje navedete u registracionom formularu budu tačni. Posebno vodite računa o našim slovima (ščćžđ) u imenu i prezimenu. Za registraciju vam je neophodna e-mail adresa (gmail na primjer). Nakon završene registracije na tu adresu će vam biti poslat aktivacioni link pomoću kojeg postavljate šifru (password) na vaš nalog. Korisničko ime, šifru i e-mail adresu koju koristite za registraciju upamtite, jer će vam trebati za praćenje nastave i provjere znanja.

Preporučujem da nastavu pratite Chrome web-browserom ukoliko imate pristup računaru. Ukoliko nastavu namjeravate pratiti preko tablet ili smartphone uređaja, instalirajte aplikaciju "Jitsi meet", publikovanu od strane "8x8 Inc." koja je dostupna za iOS i android uređaje.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 253