Elektrotehnički fakultet

Rezultati završnog ispita
Rezultate završnog ispita, sa predlogom ocjena, možete preuzeti sa linka: https://bp.etf.ac.me/ol/doc/Rez-jun-2021.pdf.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

 

Broj posjeta : 213