Elektrotehnički fakultet

Termin popravnog ispita
Popravni ispit će se održati 28.6.2021. godine, sa početkom u 14:00 časova u računarskoj sali L1.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 96