Elektrotehnički fakultet, 06.04.2020

Odbrana domaćih zadatakaOdbrana domaćih zadataka će se održavati svake srijede sa početkom u 12h preko Zoom aplikacije. Više informacija, kao i odgovarajuće linkove, možete naći na stranici predmeta koja se nalazi na Distance Learning (DL) platformi: https://dl.ucg.ac.me/

Neophodno je da studenti naprave naloge na datoj platormi.

Broj posjeta : 157