Ekonomski fakultet

Obavještenje o terminu završnog ispita
Obavještavaju se studenti da će se završni ispit iz Demografske analize održati po izmijenjenom rasporedu, zbog održavanja manifestacije povodom Dana Fakulteta.

Umjesto navedenog termina 31. maja, završni ispit će se održati dan kasnije, 1. juna, po sledećem rasporedu:

 

01.06.2021. u 10:00sala 006 - studenti sa brojem indeksa generacije 2018 zaključno do 156/18;

01.06.2021. u 10:30sala 006 - studenti sa brojem indeksa  od 157/18 zaključno sa 229/18;

01.06.2021. u 11:00sala 006 – ostali studenti.

 

 Studenti su dužni da sa sobom ponesu indeks ili ličnu kartu. Zamjena grupa nije dozvoljena. Student može polagati test samo u terminu koji odgovara pripadajućoj grupi. Dodatnu opremu nije dozvoljeno koristiti.

Broj posjeta : 64