Medicinski fakultet, 22.11.2020

TEME ZA SEMINARSKI RAD Univerzitete Crne Gore

Medicinski fakultet

Studijski program: Stomatologija

Nastavni predmet: Mobilna stomatološka protetika-pretklinika

 

VJEŽBE: Dr Uroš Labudović-saradnik u nastavi

Seminarske radove je neophodno odraditi do početka narednog  semestra. Odbrana seminarskih radova biće održana na prvoj vježbi u narednom semestru.

Teme za izradu seminarskih radova

1. Čavić Teodora -a)ANATOMSKI OTISAK b)IZBOR VJEŠTAČKIH ZUBA. PRIPREMA MODELA, INSTRUMENATA I MATERIJALA ZA POSTAVLJANJE VJEŠTAČKIH ZUBA. 

2. Verezić Radovan- FUNKCIONALNI OTISAK.

3. Trifunović Anđela-IZRADA ZAGRIŽAJNIH ŠABLONA.

4. Golubović Vladimir-ODREĐIVANJE MEĐUVILIČNIH ODNOSA.

5. Jašović Anja - ARTIKULATORI U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI.

6. Zlatičanin Milan-ARTIKULATORI U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI.

7. Vujović Momir- ODREĐIVANJE POLOŽAJA PREDNJIH ZUBA. 

8. Vujović Matija-ODREĐIVANJE POLOŽAJA BOČNIH ZUBA.

9. Balić Anes-ODREĐIVANJE POLOŽAJA BOČNIH ZUBA PREMA ZAHTJEVIMA URAVNOTEŽENE OKLUZIJE.

10. Šutković Amer- KIVETIRANJE I POLIMERIZACIJA. 

11. Orahovac Sabina-  FUNKCIONALNI OTISAK.

12. Duši Kristina- a)ANATOMSKI OTISAK b)IZBOR VJEŠTAČKIH ZUBA. PRIPREMA MODELA, INSTRUMENATA I MATERIJALA ZA POSTAVLJANJE VJEŠTAČKIH ZUBA. 

13. Ražnatović Sara- KIVETIRANJE I POLIMERIZACIJA.

14. Vučetić Nataša- ODREĐIVANJE POLOŽAJA BOČNIH ZUBA.

15. Lambulić Milica-KIVETIRANJE I POLIMERIZACIJA.

16. Brajović Dragana-ODREĐIVANJE POLOŽAJA BOČNIH ZUBA PREMA ZAHTJEVIMA URAVNOTEŽENE OKLUZIJE.

17. Vušović Anđela-IZRADA ZAGRIŽAJNIH ŠABLONA.

18. Zoronjić Nina- ODREĐIVANJE POLOŽAJA BOČNIH ZUBA PREMA ZAHTJEVIMA URAVNOTEŽENE OKLUZIJE.

Broj posjeta : 249