Elektrotehnički fakultet, 14.02.2019

Predavanja 1Dokumenti

Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 10

09.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: realizacija saobraćajnog semafora (programiranje Flash PROM-a)

09.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 9

18.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog brojača (programiranje Flash PROM-a)

18.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 8

11.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog komparatora

11.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 7

28.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: Realizacija kola za detekciju binarnih tetrada koje imaju dvije ili više jedinica

28.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 6

21.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: Architecture Wizard i PACE Lab (PlanAhead)

21.03.2019