Elektrotehnički fakultet, 13.03.2019

Spartan-3E Starter Kit Board User GuideU prilogu se nalazi korisničko uputstvo za platformu koja se koristi na laboratorijskim vježbama.

Dokumenti