Elektrotehnički fakultet, 10.05.2020

Termin prezentacije seminarskih radovaPo dogovoru sa studentima, prezentacija seminarskih radova će se održati u srijedu, 20.05.2020., sa početkom u 10:15 časova, preko sledećeg linka: https://us02web.zoom.us/j/81119587236?pwd=V2EyeUl5MmhoRWc1UG1Yc2ZrNFgrQT09 

Za studente koji pristupaju preko ID-a, lozinka je: 003613

Seminarske radove i ppt prezentacije je potrebno poslati najkasnije do 19.05.2020. godine u 15 časova.

Broj posjeta : 400