Elektrotehnički fakultet, 07.03.2021

Obavještenje za studente ranijih generacijaU skladu sa reakreditacijom predmet Teorija signala i informacija je premješten na četvrtu godinu studija i preimenovan u Računarska obrada signala. Studenti starijih generacija mogu pratiti i polagati predmet sa redovnim studentima.

U skladu sa preporukama uprave Univerziteta, nastava će se prve dvije nedelje izvoditi online, pomoću Distance Learning platforme (dl.ucg.ac.me). Nastava će se izvoditi u skladu sa važećim zvaničnim rasporedom časova (četvrtkom od 16h).