Elektrotehnički fakultet

Termin prvog kolokvijuma
Prvi kolokvijum odrzace se u ponedjeljak, 13.11.2017. u sali L3 sa pocetkom u 13:30 h.