Elektrotehnički fakultet

Termin popravnog ispita
Popravni ispit odrzace se ranije zakaznog dana - 29. januara 2018. u sali L3 sa pocetkom u 13:30 h.