Elektrotehnički fakultet

Termin kolokvijuma
Kolokvijum iz predmeta Multimedijalni sistemi odrzace se 12.11.2018. u Laboratoriji za multimedije sa pocetkom u 13 h.