Elektrotehnički fakultet

KRAJNJI termin predaje seminarskih radova
Seminarske radove treba predati do 31. januara 2019. 

Ovo vazi za grupe koje se do sada nijesu javljale povodom seminarskih radova.

Za kolege sa kojima sam stalno bila u usmenoj ili pismenoj komunikaciji, rad mogu predati nakon implementiranih sugestija.

Napominjem da ispit nije moguce poloziti bez predaje seminarskih radova (to vazi za studente koji su se PRVOBITNO odlucili za izradu seminarskih radova)!

Seminarski rad mora biti u formi u kojoj je prvobitno dogovoreno da bude i mora biti samostalno odradjen tj. ne smije biti PREPISAN sa interneta i rezultati moraju biti samostalno generisani.

Grupe koje do sada nijesu predale niti jednu verziju rada, uz rad treba da priloze i MATLAB kod kojim su dobili rezultate iz rada.

Molim studente da se pridrzavaju roka, kako bi imali vremena da naprave eventualne ispravke na radu prije zakljucivanja ocjena.

Napominjem da "bilo kakav" rad koji posaljete nece biti bodovan, sto ce kao posljedicu imati ocjenu koja nije dovoljna za polaganje predmeta (bez obzira na broj osvojenih poena tokom semestra, jer studenti koji se nijesu odlucili za izradu seminarskog rada su, da bi polozili predmet, radili zavrsni ispit - ali smo se o tome blagovremeno dogovorili, tj. studenti su odabrali ko zeli da radi seminarski rad a ko radi ispit).

Da podsjetim, studente sam molila da mi najkasnije do kraja decembra posalju literaturu koju su pronasli za rad kao i kodove, kako bismo pomogli da se prikupi neophodan materijal i ostavili vremena da se radovi zavrse tokom praznika i predaju do 15. januara. Naglasila sam da cu i tokom praznika biti dostupna za konsultacije putem mejla kao i usmene ukoliko je neophodno. Zbog toga vas molim da se striktno drzite roka i da predate rad do 31. januara (tj. sa zakasnjenjem od 2 nedjelje).