Elektrotehnički fakultet

Termin ispita
Ispit ce se odrzati 21.01.2020. u sali 106 sa pocetkom u 18 h.

Broj posjeta : 163