Elektrotehnički fakultet

Termin nastave 14. oktobar
Nastava ce 14. oktobra poceti u 12 h u sali 016, za studente sa oba smjera.

Broj posjeta : 79