Elektrotehnički fakultet, 31.10.2017

Termin prvog kolokvijumaPrvi kolokvijum iz predmeta Osnovi racunarstva odrzace se 2.11.2017. u sali 106 prema sljedecem rasporedu:

-Studenti sa neparnim brojevima indeksa u 9 h;
-Studenti sa parnim brojevima indeksa u 10:15 h.

Studenti su obavezni da na kolokvijumu ponesu indeks.