Elektrotehnički fakultet, 15.01.2020

Termin ispitaIspit iz predmeta Osnovi računarstva će se održati 16.01.2020.g. u sali 106 i to u sljedećim terminima:

grupa 1 (brojevi indeksa od 1/2018 do 64/2018) od 8:15

grupa 2 (brojevi indeksa od 65/2018)  od 10

Broj posjeta : 140