Elektrotehnički fakultet, 20.11.2020

Domaći 3Izrada domaćeg zadatka treba da bude na papiru A4 formata sa naznakom Vašeg imena, prezimena i broja indeksa u desnom gornjem uglu papira. Nakon izrade, papir je potrebno slikati i poslati na mail nastavafth@gmail.com do 26.11. 

Dokumenti

Broj posjeta : 222