Elektrotehnički fakultet

Kolokvijum iz Osnova elektronike (24.03.2021.)
Kolokvijum iz Osnova elektronike održaće se u srijedu, 24.03.2021., u sali 106 prema sljedećem rasporedu:

- studenti sa neparnim brojem indeksa u 14:00,

- studenti sa parnim brojem indeksa u 16:00.

 

Broj posjeta : 256