Elektrotehnički fakultet

Odlaganje nastave za jedan sat
Predavanja iz Osnova elektronike će se održati sa početkom u 13:30, umjesto u 12:30, kako je ranije zakazano.

Broj posjeta : 107