Elektrotehnički fakultet, 08.03.2019

Raspored termina za prvu lab. vježbu 

Studenti su dužni da na čas lab. vježbi dođu sa urađenim domaćim zadatkom iz praktikuma. Ovo važi i za svaku narednu vježbu. Dolasci mimo termina nisu mogući.

 

Dokumenti