Elektrotehnički fakultet, 10.06.2019

Termin završnog ispitaZavršni ispit će se održati u utorak, 11. juna, u sali 106.

Studenti sa indeksom od 2018.godine počinju sa radom u 17 časova.

Studenti sa indeksom starijim od 2018.godine počinju sa radom u 19 časova.

Studenti su dužni da na kolokvijumu sa sobom imaju zvaničan identifikacioni dokument (ličnu kartu ili indeks)

Broj posjeta : 401