Elektrotehnički fakultet, 04.06.2020

Izmjena termina ispitaU skladu sa novim rasporedom polaganja ispita termini provjere znanja iz Osnova elektrotehnike 2, ETR, su sljedeći:

09.06.2020. kolokvijum

18.06.2020. popravni kolokvijum

01.07.2020. završni ispit

16.07.2020. popravni završni ispit

Obavezna je prijava izlaska na ispit slanjem poruke na e-mail predmetnog saradnika aldin@ucg.ac.me najkasnije dva dana prije zakazanog termina. Vrijeme polaganja i broj grupa biće naknadno postavljeni na sajtu.

Broj posjeta : 225