Elektrotehnički fakultet

Termin I kolokvijuma
I kolokvijum iz predmeta kvalitet električne energije biće održan 14.04.2021.god. sa početkom u 12:30h, u dekanatu ETF-a. Kolokvijum se polaže usmeno

Broj posjeta : 77