Elektrotehnički fakultet

Obavještenje o prijavi za dodatni (,,korona") rok
Studenti koji imaju pravo na polaganje u dodatnom roku su dužni da se za isti prijave.

Prijave treba poslati na email lazaro@ucg.ac.me do četvrtka, 8. jula, do kraja dana.

Precizne informacije o terminima polaganja će biti objavljene u petak, 9. jula.

Broj posjeta : 216