Elektrotehnički fakultet

Pregled bodova
U prilogu je pregled do sada osvojenih bodova iz predmeta Matematika u računarstvu. 

Grupe za polaganje završnog ispita biće naknadno objavljene. Za sva dodatna pitanja, možete da se obratite predmetnom saradniku Isidori Stanković.

Dokumenti

Broj posjeta : 124