Elektrotehnički fakultet

Termin popravnog ispita
Popravni ispit iz SOK-a biće održan u utorak 02.02.2021. godine, u sali L2, sa početom u 09.00h.

Broj posjeta : 81