Teme za master radove za studijsku 2022/2023 godinu
U prilogu je spisak tema za master radove kod prof. dr Vladana Radulovića kao mentora. Zainteresovani studenti imaju mogućnost da se kroz mail korespodenciju bliže upoznaju sa zahtjevima izrade ponuđenih tema do 22.02.2023 godine.

Opšti zahtjevi za sve teme su sledeći:

  • master rad treba da sadrži naučni i stručni doprinos analiziranoj temi
  • neophodno je sprovesti pregled literature i dosadašnjih rezultata iz teme rada, definisati hipoteze i istraživačka pitanja
  • pripremiti prijavu master rada na odgovarajućim obrascima
  • neophodno je sprovesti istraživački dio kojim će se dati odgovori na postavljene hipoteze i pitanja
  • pisani dio rada treba uraditi u skladu sa važećim pravilima 

Studenti treba da se prijave za željene teme putem elektronske pošte na adresu vladanra@ucg.ac.me najkasnije do 24.02.2023 godine. U slučaju da se za istu temu prijavi dvoje ili više studenata prednost ima student koji je ostvario bolji indeks uspjeha tokom master studija. Ukoliko dva ili više studenata zainteresovanih za istu temu imaju isti indeks uspjeha na master studijama, prednost ima student koji je ostvario bolji indeks uspjeha na osnovnim studijama. Zbog prethodnog, studenti imaju pravo da prilikom izbora tema odaberu više tema i definišu redosljed željenih tema kako bi se mogli kvalifikovati za neku od narednih tema po definisanom redosljedu, u slučaju da se za njihov prvi (ili neki kasniji) izbor teme prijavi i student sa većim indeksom uspjeha.

Spisak dodijeljenih tema kandidatima će biti objavljen nakon 24.02.2023 godine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.