Elektrotehnički fakultet, 17.02.2021

Nastavni materijaliNastavni materijali, domaći zadaci, testovi i druge provjere znanja biće dostupni na DL platformi Univerziteta Crne Gore: https://dl.ucg.ac.me/

U pitanju je nova verzija Moodle sistema. Svi studenti koji slušaju predmet su već upisani na odgovarajući kurs, pa je potrebno samo provjeriti i po potrebi obnoviti kredencijale za pristup sistemu.

Broj posjeta : 97