Elektrotehnički fakultet

Termin kolokvijuma
Kolokvijum ce biti odrzan (ako Korona dozvoli) u petak 09.04.2021.

Tacna satnica ce biti nakandno objavljena.

Broj posjeta : 47