Elektrotehnički fakultet

Termin kolokvijuma
Kolokvijum ce se odrzati u petak, 09.04.2021. sa pocetkom u 11h. Studenti treba da se okupe ispred sale 019 u 10.45h.

Studenti su duzni da nose maske i da kod sebe imaju identifikacioni dokument (indeks ili licnu kartu). U suprotnom im nece biti dozvoljeno polaganje.

Broj posjeta : 68